خدمات درمانی و بالینی در مرکز طبیب اول

امروزه بسیاری از خدمات درمانی و پزشکی بدون مراجعه به پزشک متخصص انجام می‌ گیرد و بیمار نیاز به جابجایی و انتقال به بیمارستان را ندارد.
سایر این خدمات پزشک در منزل زیر نظر پزشک متخصص انجام می‌ شود.
همچنین با توجه به رشد جمعیت و بالا رفتن آمار سالمندان در کشور از این خدمات استقبال زیادی شده است و محدودیت خاصی برای بیمار یا همراهان او ندارد.

مرکز ارائه خدمات بالینی در منزل شامل انجام کلیه دستورات پزشکی و پیراپزشکی و بهداشتی در منزل بدون مراجعه حضوری افراد بیمار به مراکز درمانی است.
تمام افراد این مجموعه به سه گروه تقسیم می‌ شود:

  1. گروه پشتیبانی
  2. گروه پزشکی: این گروه مانند پزشکان عمومی و متخصصین رشته‌ های مختلف بالینی می‌ باشند.
  3. گروه پیراپزشکی: این گروه از افراد شامل پرستار، ماما، فیزیوتراپ و کلیه متخصصین پیراپزشکی برای پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی دخالت دارند.

انواع خدمات بالینی

این خدمات عبارتند از:

  1. خدمات پزشکی در منزل
  2. خدمات پرستاری در منزل
  3. خدمات فیزیوتراپی در منزل
  4. خدمات زنان و مامایی در منزل
  5. خدمات پاراکلینیک نمونه و رادیولوژی

مزایای ویزیت پزشک در منزل

ویزیت در منزل موجب کاهش هزینه‌ های درمانی برای بیمار و همراهان وی می‌ شود.
نیاز به هزینه‌ های اضافی برای انتقال بیمار به بیمارستان و هزینه‌ های درمانی نبوده که این امر موجب کاهش ملاقات‌ های روزانه بستگان بیمار و در نتیجه کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا می‌ شود.

پزشک عمومی چه نقشی در سیستم درمان دارد؟

سخن پایانی

در موسسه طبیب اول ، پزشکان و پرستاران مجرب بیمارستان هاى معتبر تهران
با استفاده از بهترین امکانات و تجهیزات، تمامی خدمات پزشکی و درمانی، پرستاری و سایر
خدمات پزشکی را در اختیار مراجعین گذاشته و تا انتهای درمان همراه آنان خواهند بود.